Wielka Brytania zgodziła się na połączenie operatorów satelitarnych

Competition and Markets Authority (CMA), brytyjski organ antymonopolowy, wydał bezwarunkową zgodę na połączenie satelitarnych operatorów Viasat i Inmarsat. To ważny krok na drodze do zamknięcia ogłoszonej jesienią 2021 r. transakcji o wartości 7,3 mld dolarów.

Ostateczna decyzja CMA zapadła w nieco ponad dwa miesiące od wstępnej zgody i została podjęta po szczegółowej analizie planowanej fuzji. Brytyjski regulator zdecydował się na szczegółowe postępowanie, by sprawdzić, czy połączenie dwóch dostawców satelitarnego dostępu do internetu (w tym do Wi-Fi w samolotach pasażerskich) nie spowoduje spadku konkurencji i wzrostu cen usług dla konsumentów.

CMA uznało, że konkurencja ze strony nowych graczy, jak i tych, którzy – jak SpaceX – są już na rynku jest wystarczająca. SpaceX w ostatnich miesiącach uruchomił usługę Starlink Aviation i podpisał pierwsze umowy z liniami lotniczymi.

Brytyjczycy badali też transakcję Viasat/Inmarsat pod względem ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. I tu nie wniesiono zastrzeżeń.

Zgoda CMA przybliża obu satelitarnych operatorów do zamknięcia fuzji, ale nie jest jedyną wymaganą. W lutym br. Komisja Europejska rozpoczęła pogłębione analizy tej transakcji, mając podobne jak brytyjski regulator obawy. Na transakcję poza Brytyjczykami zgodziły się już natomiast organy ochrony konkurencji w Australii i USA.