REKLAMA

Wielka fuzja operatorów kablowych w USA

Charter Communications chce przejąć Time Warner Cable. Transakcja, gdy uwzględni się 22,6 mld dolarów zadłużenia przejmowanej spółki ma wartość 78,7 mld dolarów.

Połączenie drugiego i trzeciego co do wielkości operatora kablowego w USA ma umocnić pozycję firm w walce konkurencyjnej z Comcast, rynkowym liderem. Przejęcie ma być sfinansowane gotówką i akcjami Charter Communications. Po jej zakończeniu akcjonariusze Time Warner Cable będą kontrolowali 44 proc. kapitału połączonych spółek.

Z prezentacji przygotowanej przez Charter Communications wynika, że Time Warner Cable wyceniono - wraz z długiem - na poziomie 9,1 prognozowanego na ten rok skorygowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, a gdy uwzględni się planowane synergie i korzyści podatkowe wskaźnik spada do 8,3 EBITDA.

Ogłoszono również, że Charter przejmie Bright House Networks. Ta transkacja ma wartość 10,4 mld dolarów. Po zamknięciu obu transakcji połączone firmy będą miały 24 mln klientów i 48 mln gospodarstw domowych w zasięgu swych sieci.