Winogrady chcą decyzji sądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady z Poznania opublikowała pismo wysłane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w którym domaga się niezwłocznego przekazania do sądu okręgowego (w ramach drogi apelacyjnej) odwołania od decyzji UKE, który z urzędu zmienił umowę o współpracy pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a operatorem kablowym Inea. Spółdzielnia mieszkaniowa chce zakończyć współpracę z siecią kablową do czego UKE nie dopuścił.

Od strony formalnej spółdzielnia uważa, że UKE zwleka z nadaniem biegu trybowi odwoławczemu. Od strony merytorycznej podtrzymuje, że decyzja UKE jest niekorzystna dla spółdzielni i abonentów jej własnej sieci kablowej. Utrzymuje, że dzięki zasobom, jakie zajmuje Inea mogłaby włączyć do oferty dodatkowe kanały TV.

Operator współpracował ze spółdzielnią mieszkaniową od 2000 r. Inea (jej prawny poprzednik) doposażył sieć spółdzielni w system DOCSIS w zamian za co miał prawo świadczenia usług dostępu do internetu (a potem telefonii VoIP) dzięki wykorzystaniu sześciu 8-megahercowych kanałów dosyłowych. Kolejne umowy miały obowiązywać do czerwca 2014 r., a do tego czasu Inea miały wybudować na zasobach spółdzielni własną infrastrukturę dostępową. To się nie udało - wedle Inei - z powodu niemożności uzgodnienia warunków ze spółdzielnią. W międzyczasie SM Winogrady sama wybudowała własną sieć ethernet, na której świadczy usługi dostępu do internetu i VoIP.

Inea, wobec wizji odcięcia ok. 3-4 tys. klientów w sieci SM Winogrady (spółdzielnia była gotowa przejąć ich obsługę) wniosła do Prezesa UKE o interwencję i zapewnienie kontynuacji świadczenia usług. UKE z urzędu przedłużył umowę Inei z SM Winogrady do połowy 2016 r. Urząd powołał się na fakt, że w przeciwnym razie mieszkańcy SM Winogrady mieli by ograniczoną możliwość wyboru telekomunikacji. Spółdzielnia twierdzi jednak, że kontynuacja umowy z Ineą uniemożliwia jej wprowadzenie do sieci nowych analogowych kanałów TV, które są potrzebne, ponieważ część klientów nie wymieniła jeszcze telewizora, a nie chce STB, a dla części pakiety analogowe, to najtańszy sposób na dosył sygnału do drugiego telewizora w domu.

SM Winogrady obsługuje bezpośrednio prawie 17 tys. klientów usług telekomunikacyjnych, w tym 6,5 tys. klientów usług dostępu do internetu oraz ponad 1,2 tys. abonentów usług telefonicznych.