REKLAMA

Wirtualne Powiaty 3 z nową ofertą hurtową

Urząd Komunikacji Elektronicznej  zatwierdził zmiany „Umowy ramowej operatora infrastruktury Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Spółka Wirtualne Powiaty 3 (WP3) jest operatorem hurtowym, który oferuje innym operatorom dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych. Jest to spółka samorządowa, która pełni rolę operatora infrastruktury zarządzającego siecią powstałą w ramach unijnego projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Sieć obejmuje trzy powiaty: łęczyński, świdnicki i włodawski. Została wybudowana w technologii WiMAX/LTE, ale w ramach projektu powstała w Łęcznej także sieć światłowodowa o długości 7,9 km.

Modyfikacja umowy ramowej polega na obniżeniu opłat. W ocenie UKE zmiany w cenniku przełożą się na wzrost możliwości realizacji sieci dostępowych, a tym samym wpłyną na wzrost dostępności szerokopasmowego internetu na obszarach powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego (obszar funkcjonowania operatora WP3). UKE ocenia też, że zmieniona w zakresie opłat umowa ramowa odpowiada aktualnym warunkom rynkowym.

W ramach oferty BSA od WP3 operatorzy mogą oferować swym klientom usługi o przepływnościach: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 i 200 Mb/s. Ceny hurtowe za miesiąc kształtują się od 17 zł do 51 zł w zależności nie tylko od przepływności, ale i np. od tego, czy IP jest zarządzany czy niezarządzany. Drożej jest też, gdy np. operator końcowy zdecyduje się skorzystać z urządzenia abonenckiego dostarczanego przez operatora infrastruktury (WP 3). 

Ceny za dzierżawę ciemnych włókiem wynoszą natomiast – 110 zł za km na miesiąc za jedno włókno lub 160 zł za parę włókien. Cena spada za każde dodatkowe ponad to włókno do 80 zł.  Do tego dochodzi opłata jednorazowa w wysokości 500 zł.

WP3 przyznają opusty od abonamentu w wysokości 5 proc. za umowy powyżej 24 miesięcy.

REKLAMA