Włoski rząd korzysta ze specjalnych uprawnień w sieciach 5G

Nowy włoski rząd na swym pierwszym posiedzeniu zatwierdził skorzystanie ze specjalnych uprawnień w umowach na dostawy sprzętu i rozwiązań dla sieci 5G. Działania dotyczą kilku operatorów oraz dostawców takich jak Huawei i ZTE.

Zaprzysiężony w czwartek rząd poinformował - nie ujawniając szczegółów - że skorzystał ze specjalnych uprawnień w odniesieniu do umów zakupu sprzętu i usług dla sieci 5G dokonywanych przez włoskie Vodafone. Nieujawnione specjalne wymagania nałożono także na umowy zawarte przez Wind Tre (spółka z grupy CK Hutchison) z Huawei.

Rząd oświadczył również, że będzie wykonywał specjalne uprawnienia w umowach dotyczących zakupu przez Fastweb sprzętu radiowego od ZTE (dysponuje częstotliwościami 5G i zaczyna świadczyć usługi), a także umów podpisanych przez Linkem (włoski ISP wyspecjalizowany w stacjonarnym bezprzewodowym szerokopasmowym dostępie do internetu) oraz tych porozumień podpisanych przez Telecom Italia, które mogłyby dotyczyć sieci 5G.