REKLAMA

WNP: Firmy energetyczne odwołują się do decyzji UKE w sprawie słupów

Tak jak pisaliśmy wcześniej spółki energetyczne złożyły odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej określających warunki zapewnienia dostępu firm telekomunikacyjnych do słupów linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. UKE jest w toku analizy złożonych odwołań i przygotowywania odpowiedzi. Odwołania wraz z aktami spraw oraz odpowiedzią Prezesa UKE zostaną przekazane do SOKiK niezwłocznie po ich przygotowaniu – wynika z informacji otrzymanych przez serwis wnp.pl od UKE. 

Przypomnijmy, że wydane decyzje dotyczą: innogy Stoen Operator, Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator i Tauron Dystrybucja. Spółki  te złożyły odwołania od decyzji Prezesa UKE do Sądu Ochrony i Konkurencji (SOKiK).

- Odwołania zostały złożone przez wszystkich OSD będących podmiotem regulacji, to jest przez innogy Stoen Operator, Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator i Tauron Dystrybucja. W przypadku decyzji dla PGE Dystrybucja odwołanie zostało złożone także przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – poinformował wnp.pl UKE. Dodając, że obecnie jest w toku analizy złożonych odwołań i przygotowywania odpowiedzi. Odwołania wraz z aktami spraw oraz odpowiedzią organu zostaną przekazane do SOKiK niezwłocznie po ich przygotowaniu, zgodnie z procedurą kpc. 

Mimo złożenia przez danego OSD odwołania od decyzji Prezesa UKE do SOKiK (za pośrednictwem Prezesa UKE) decyzja będzie podlegała wykonaniu, a o wstrzymaniu jej wykonalności może zadecydować SOKiK.

W decyzjach z 12 lutego 2021 r. jest zawarty 90-dniowy okres przejściowy. Termin ten rozpoczyna bieg od momentu doręczenia decyzji stronom, a zatem wejdą one w życie w maju 2021 roku. UKE wskazał ponadto, że okres przejściowy obejmuje całość postanowień warunków dostępu do słupów największych OSD, a więc także i opłat.

Więcej w: Kolejna odsłona sporu o dostęp do słupów. UKE analizuje odwołania dystrybutorów prądu