Wojciech Kamieniecki przestaje być dyrektorem NASK

Aktualizacja 11.09 14:00

Dymisją dotychczasowego szefa NASK PIB zaniepokoił się poseł Paweł Pudłowski z Nowoczesnej, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Poseł wystąpił w tej sprawie z interpelacją do Ministerstwa Cyfryzacji, któremu podlega NASK.

– (...) Rola tej instytucji jest bardzo istotna dla wszystkich osób i podmiotów korzystających z internetu. Nagła dymisja dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej może nas niepokoić, zwłaszcza że opinia publiczna nie jest poinformowana o przyczynach tak prowadzonej polityki kadrowej – pisze w swojej interpelacji poseł Paweł Pudłowski.

Prosi ministerstwo m.in. o wyjaśnienie przyczyn dymisji, o jej potencjalny wpływ na wybrane obszary działalności NASK oraz o efekty prac jednostki w ciągu ostatnich 3 lat.

Wojciech Kamieniecki przestanie pełnić funkcję dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, wynika z informacji uzyskanych przez TELKO.in.

Według nieoficjalnych informacji dymisja ma związek ze sprawą Krajowego Systemu Poboru Opłat, o którym pisał dziś "Puls Biznesu". 

Jego obowiązki (p.o.) ma pełnić Krzysztof Silicki, dotychczas sprawujący w NASK funkcję zastępcy dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji.

Wojciech Kamieniecki z NASK był związany od 2015 r. jako dyrektor ds. ICT. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Ekonomia i Zarządzanie. Stanowisko dyrektora NASK objął w 2016 r. W czerwcu 2017 r. otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Partnerem działu jest:

Krzysztof Silicki pracuje w Państwowym Instytucie Badawczym NASK od 1992 r. W latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialnego za obszar cyberbezpieczeństwa. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej.