Województwo Wielkopolskie zamawia usługi transmisji danych dla podmiotów leczniczych

Województwo Wielkopolskie, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ogłosiło rozpoczęcie postępowania przetargowego na dostarczenie usługi transmisji danych i kolokacji dla podmiotów leczniczych. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 3 mln zł.

Zamówienie obejmuje świadczenie przez okres 5 lat następujących usług:

  • transmisja danych pomiędzy 71 lokalizacjami;
  • transmisja danych za pomocą łączy transmisji danych do internetu dla 17 lokalizacji;
  • usługa sprzętu transmisyjnego świadczona za pomocą wydzielenia dedykowanych wirtualnych routerów;
  • usługa kolokacji urządzeń "Procesora" w dwóch centrach przetwarzania danych.

Głównym kryterium branym pod uwagę przy udzieleniu zamówienia jest cena (waga 80). Dwa pozostałe kryteria jakościowe to termin usunięcia awarii (waga 15) oraz wskaźnik PUE (waga 5).

Termin składania ofert wyznaczono na 14 czerwca 2024 r. Składane oferty muszą być zabezpieczone wadium w wysokości: 100 tys. zł.