REKLAMA

Wolny wzrost przychodów grupy Telestrady

Niski jednocyfrowy wzrost przychodów odnotowała w III kwartale i po trzech kwartałach grupa Telestrada. Na zyski spółki negatywnie wpływa inwestycja w akcje Cyfrowego Polsatu. Ich wartość rynkowa jest mniej więcej o 2/3 niższa niż cena zakupu przez spółkę.

W III kwartale przychody grupy były o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 13,1 mln zł. Po trzech kwartałach wzrost wynosił 0,5 proc., a przychody zbliżały się do 38,3 mln zł.

Po trzech kwartałach grupa miała ponad 3,7 mln zł zysku netto (rok wcześniej nieco ponad 866 tys. zł), z czego ponad 654 tys. przypadały na trzy letnie miesiące (rok wcześniej – ponad 942 tys.). Na poziom zysku netto wpływ miały niższe niż rok wcześniej odpisy związane ze spadkiem wartości akcji Cyfrowego Polsatu.

Nadal obserwujemy pozytywną tendencję rozwoju sprzedaży usług lajt mobile (MVNO działający w sieci Polkomtelu, a wkrótce także w sieci Orange – przyp. red.), zwiększenie przychodów w segmencie telefonii dla osadzonych w zakładach karnych oraz dobre efekty marketingu internetowego usług inteligentnych infolinii (usługi call contact) oraz trwały wzrost sprzedaży usług do małych firm i urzędów – czytamy w raporcie.

Jak informuje spółka w raporcie kwartalnym, w III kwartale klienci klasyfikowani jako detaliczni wygenerowali ponad 67 proc. przychodów, a klienci biznesowi blisko 33 proc.

Telestrada informuje, że w III kwartale 2023 r. baza klientów kontraktowych grupy wzrosła o niemal 0,9 proc. w porównaniu z II kwartałem br., a baza klientów MVNO o 4,4 proc. 30 września 2023 r. w aktywnie działało 87 284 abonenckich kart SIM. Na koniec III kwartału 2023 r. aktywnych było 73 784 kart komórkowych, co oznacza wzrost o ponad 3 proc. w stosunku do czerwca 2023 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4 proc.

Wśród czynników, które mogą mieć długoterminowy negatywny wpływ na wyniki spółki zarząd wymienia ogłoszony przez państwową Polską Grupę SW konkurs na organizację telefonii dla zakładów karnych.

Zarząd wskazuje, że wyeliminowanie spółki z tego rynku wskutek potencjalnie przegranego konkursu będzie miało długoterminowo negatywne skutki dla przychodów i rentowności – stwierdzono w raporcie i dodano, że „niejasne kryteria ogłoszonego konkursu, brak odpowiedzi na pytania zadane przez spółkę, niejasna sytuacja prawna postępowania zwiększają ryzyko biznesu”.

Termin składania ofert był wielokrotnie przesuwany, sprawą konkursu zajmowała się Krajowa Izba Odwoławcza, a także Sąd Okręgowy w Warszawie. W związku z postępowaniem przed tym sądem postępowanie konkursowe w końcu października zostało zawieszone do 30 listopada 2023 r.

Skonsolidowany raport kwartalny