REKLAMA

Wrocławski Sąd szuka wsparcia technicznego dla swojej telefonii IP

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłosił przetarg na świadczenie usług wsparcia technicznego dla swojego systemu telefonii IP, aktualizację posiadanego oprogramowania oraz dostawę dodatkowych licencji. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi ok. 1 mln zł.

Termin składania ofert upływa 20 listopada 2018 r. Wymagane od oferentów wadium wynosi 34 tys. zł. Przy udzieleniu zamówienia będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (waga 60) oraz termin płatności faktury (waga 40).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • aktualizację posiadanego przez Sąd oprogramowania przez okres trwania umowy,
  • świadczenie usługi wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Cisco posiadanych przez zamawiającego przez okres trwania umowy,
  • dostawę dodatkowych licencji dla systemów: Cisco Prime Collaboration Provisioning oraz Cisco Unified Contact Center Express.