Wspólnicy połączyli Ahmesa z Galeną

W sądowych aktach rejestrowych odnotowana została likwidacja Ahmes Sp. z o.o. Jak się okazuje, spółka została połączona przez swoich udziałowców z siostrzaną Galeną. Obie spółki zajmują się świadczeniem dodzwanianych usług głosowych za pośrednictwem tzw. telekart, w tym w sieci automatów instalowanych w zakładach karnych.

Decyzja o połączeniu spółek podjęta została w lutym tego roku. Na jej mocy Galena wchłonęła Ahmesa, a udziałowcy objęli w ramach przyjętego parytetu udziały, w efekcie czego jednak struktura nie uległa zmianie. W połączonych spółkach Maciej Syguła ma nadal 67 proc. udziałów, a Dariusz Piekarz 33 proc. udziałów.

Na potrzeby planu połączenia wartość księgową Ahmesa przyjęto na 1,574 mln zł a wartość księgową Galeny na 1,208 mln zł. W 2021 r. ta pierwsza spółka zanotowała 10,2 mln zł przychodów, prawie 2 mln zł zysku operacyjnego i prawie 1,570 mln zł zysku netto. Pomimo silnego spadku przychodów (o 24 proc.) spółka istotnie poprawiła wyniki finansowe. Zysk netto np. wzrósł przeszło 2-krotnie.

Galena natomiast w 2021 r. miała 6,8 mln zł przychodów, 800 tys. zł zysku operacyjnego oraz 700 tys. zł zysku netto. W przeciwieństwie do Ahmesa, Galena poprawiała zarówno przychody, jak i zyski. Na koniec 2021 r. obie spółki miały łącznie ok. 1,2 mln zobowiązań długoterminowych.

– W roku 2022 planowane jest kontynuowanie działalności na terenie całego kraju oraz oferowanie usług telekomunikacyjnych na rynku. W związku z powyższym prowadzone będą ogólnopolskie działania marketingowe oraz działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku – opisuje w sprawozdaniu plany na rok 2022 zarząd Galeny (w planach tych uwzględnione zostało połączenie z Ahmesem).