REKLAMA

Wspólnota w Michałowie nie chciała FTTH od Koby z POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Koba, ISP z Białegostoku do nieruchomości i budynku w Michałowie przy ul. Świętojańskiej 7 zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Michałowo to miasto w powiecie białostockim, w którym ISP realizuje projekt 1.1 POPC „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę Koba na obszarze białostockim”. I właśnie w ramach tej inwestycji ISP chciał wybudować sieć FTTH w budynku przy ul. Świętojańskiej 7 w podlaskim miasteczku.

Wniosek w tej sprawie skierował do wspólnoty mieszkaniowej w kwietniu 2018 r. objaśniając, że nieruchomość została wskazana przez Ministerstwo Cyfryzacji jako tzw. „biała plama”, tj. miejsce, w którym żaden z przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie posiada swojej infrastruktury telekomunikacyjnej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Argumenty te nie trafiły do wspólnoty, która nie była skłonna zawrzeć z ISP umowy o dostępie do nieruchomości i budynku. W tej sytuacji w grudniu 2018 r. Koba skierował sprawę do UKE.

We wniosku operator żądał wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, która umożliwi mu wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku oraz wykonanie instalacji światłowodowej wewnątrzbudynkowej. Planowana przez operatora sieć miała zaś być wykonana w technologii FTTH.

Wspólnota nie zareagowała na pisma z UKE zawiadamiające strony o toczącym się postępowaniu, ani nie raczyła odpowiedzieć na prośbę regulatora o zajęcie stanowiska w sprawie.

UKE ustalił, że w budynku nie znajduje się instalacja telekomunikacyjna wykonana w technologii światłowodowej, a tylko sieć w technologii miedzianej należąca do Orange Polska, która nominalnie zapewnia przepływności do 20 Mb/s (według danych SIIS).

Regulator uznał więc, że Koba nie ma możliwości skorzystania z istniejących w budynku instalacji telekomunikacyjnych, albowiem te istniejące, nawet jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie więc z projektem decyzji firma Koba jest uprawniona do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  • wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynku,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.