Wspólnota z Zielonej Góry broni substancji budynku przed Netią

Część z członków wspólnoty mieszkaniowej budynku w Zielonej Górze przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1ABC oraz jego zarządca protestują przeciwko projektowi decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który m.in. umożliwia Netii wykonanie tam instalacji telekomunikacyjnej.

Zarządca wspólnoty (i jednocześnie jej członek) w swym stanowisku konsultacyjnym skierowanym do UKE ostro stwierdza, że nie zgadza się na niszczenie substancji mieszkaniowej budynku, zakładanie rynienek do okablowania na ścianach klatek schodowych, piwnicy i zewnętrznych budynku, kopanie rowów, niszczenie traktu betonowego.

Argumentuje przy tym, że Netia ma tam już swój rurarz. Następnie sugeruje, że wszelkich modernizacji operator może dokonywać tylko w jego zakresie i bez narażania wspólnoty na koszty wspólnoty i powodowania uszczerbku substancji budynku oraz naruszenia podłoża.

W podobnym tonie i według podobnego wzoru napisane jest kolejnych pięć pism od innych członków wspólnoty. Niektórzy dodają, że nie są zainteresowani usługami Netii, bo korzystają z usług innych operatorów.