REKLAMA

Wydatki inwestycyjne telekomów w I połowie br. bez zmian

Nakłady inwestycyjne firm telekomunikacyjnych w pierwszej połowie br. pozostały na niezmienionym poziomie, podczas gdy Capex operatorów hiperskalowych wzrósł o kolejne 30 proc., pokazują najnowsze dane Synergy Research Group. Tymczasem wydatki przedsiębiorstw na infrastrukturę IT wzrosły o 6 proc.

Liczby te w dużej mierze odzwierciedlają długoterminowe trendy, które pokazują, że nakłady inwestycyjne na usługi telekomunikacyjne były zasadniczo niezmienne przez ostatnie sześć lat, podczas gdy wydatki operatorów hiperskalowych wzrosły prawie trzykrotnie, a nakłady na infrastrukturę IT przedsiębiorstw wzrosły o 23 proc. We wszystkich trzech grupach wydatki na infrastrukturę w pierwszej połowie przekroczyły 300 mld dolarów, a operatorzy hiperskalowi stanowią obecnie 27 proc. całości, w porównaniu z zaledwie 13 proc. w pierwszej połowie 2016 r. W ciągu tego sześcioletniego okresu udział przedsiębiorstw oscylował wokół 30 proc., podczas gdy udział operatorów telekomunikacyjnych spadł z 56 proc. do 44 proc.

Całkowite wydatki w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 307 mld dol., co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do 2020 r. i średnioroczny 6-proc. wzrost od 2016 r. Dane obejmują łączne wydatki kapitałowe operatorów telekomunikacyjnych i hiperskalowych, które koncentrują się głównie na sieciach, sprzęcie i oprogramowaniu dla centrum danych. Aby liczby były bardziej porównywalne, w przypadku przedsiębiorstw obejmują one wydatki na infrastrukturę IT, czyli przede wszystkim centra danych, narzędzia sieciowe i do współpracy. Nie obejmują wydatków przedsiębiorstw na usługi komunikacyjne i informatyczne, urządzenia i oprogramowanie biznesowe.

Grupa operatorów hiperskalowych obejmuje 19 firm, które spełniają kryteria Synergy, aby uznać je za hiperskalowe, przy czym największymi wydatkami w pierwszej połowie br. mogą pochwalić się: Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Apple, Alibaba i ByteDance. Wśród operatorów telekomunikacyjnych obsługujących zarówno sieci stacjonarne, jak i mobilne, w I poł. br. najwięcej inwestowali w infrastrukturę: China Mobile, Deutsche Telekom, NTT, Verizon, AT&T, Vodafone i Orange.

Istnieje coraz ostrzejszy kontrast we wzorcach wydatków w trzech głównych sektorach branży ICT. Operatorzy telekomunikacyjni pozostają zamknięci w świecie o niskim lub zerowym wzroście, a ich nakłady inwestycyjne to odzwierciedlają. Chociaż wiązano duże nadzieje z 5G, okazało się, że chodzi o zmianę zestawu inwestycji w ramach stosunkowo stałych budżetów, a nie o znaczny wzrost ogólnych wydatków telekomunikacyjnych. Ten obraz raczej nie zmieni się zbytnio w ciągu najbliższych kilku lat. Tymczasem przychody operatorów hiperskalowych rosną obecnie o ponad 30 proc. rocznie, co wymagało od nich wzrostu wydatków w nieco podobnym tempie. W nadchodzących latach tempo wzrostu nieco się zmniejszy, ale świat telekomunikacyjny będzie patrzył na nie z zazdrością. Obraz przedsiębiorstw jest bardziej złożony - jest związany z chmurą, big data i coraz bardziej wyrafinowanymi wymaganiami dotyczącymi współpracy, które powodują wiele zmian w ich operacjach IT, ale ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy nadal odnotowywać umiarkowany wzrost wydatków na infrastrukturę – komentuje cytowany w komunikacie  John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research Group.

 
(źr. Synergy Research Group)