Wydatki na chmurę w I kwartale br. wzrosły o ponad 10 mld dolarów r/r

Wydatki przedsiębiorstw na usługi infrastruktury chmurowej w I kwartale przekroczyły 63 mld dolarów na całym świecie, co oznacza wzrost o ponad 10 mld dolarów w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, pokazują dane Synergy Research Group. W I kwartale br. dynamika wzrostu rok do roku wyniosła 20 proc. Chociaż jest to znacznie mniej niż w poprzednich latach, to był to podobny poziom wzrostu do odnotowanego w poprzednim kwartale.

Wydatki w I kwartale br. wzrosły o 4 proc. w stosunku do IV kwartału 2022 r., i był to podobny wzrost kwartał do kwartału obserwowany w I kw. ub.r. Nie ma wątpliwości, że obecny klimat gospodarczy ograniczył pewien wzrost wydatków na chmurę, ale rynek nadal rozwija się w zdrowym tempie pomimo krótkoterminowych wyzwań.

Wśród największych dostawców usług chmurowych Microsoft i Google odnotowały silniejszy wzrost rok do roku, w wyniku czego obie firmy zwiększyły swój udział w światowym rynku o punkt procentowy w stosunku do I kwartału ub.r. Ich udziały w światowym rynku w I kw. br. wyniosły odpowiednio 23 proc. i 10 proc. Tymczasem lider rynku Amazon utrzymał się w swoim wieloletnim przedziale udziałów w rynku wynoszącym 32-34 proc. W sumie trzej liderzy mają 65 proc. światowego rynku chmury. Dostawcy usług chmurowych o najwyższych wskaźnikach wzrostu rok do roku to: Oracle, Snowflake, MongoDB, Huawei i trzy główne chińskie firmy telekomunikacyjne.

Ponieważ większość głównych dostawców usług chmurowych opublikowała już swoje dane o przychodach za I kwartał, Synergy szacuje, że kwartalne przychody z usług infrastruktury chmurowej (w tym IaaS, PaaS i hostowanych usług w chmurze prywatnej) wyniosły 63,7 mld dol., a przychody za ostatnie dwanaście miesięcy osiągnęły poziom 237 mld dol. Publiczne usługi IaaS i PaaS stanowią większość rynku, a te wzrosły o 21 proc. w I kwartale.

Dominacja głównych dostawców chmury jest jeszcze bardziej wyraźna w chmurze publicznej, gdzie trzech największych dostawców kontroluje 72 proc. rynku. Pod względem geograficznym rynek usług chmurowych nadal silnie rośnie we wszystkich regionach świata. Licząc w lokalnych walutach, regiony Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku (APAC) i EMEA odnotowały wzrost o ponad 20 proc. rok do roku.

Presja ekonomiczna ogranicza częściowo wydatki na chmurę, ale fundamentalne korzyści płynące z wdrażania chmury nadal napędzają rynek na coraz wyższy poziom. Duży chiński rynek chmury również powrócił do wzrostu, chociaż to operatorzy telekomunikacyjni odnoszą większe korzyści niż tradycyjne główne firmy internetowe. A ponieważ dolar amerykański wycofuje się z ostatnich historycznych maksimów, zapewnia to ‘wiatr w żagle’ dla wzrostu rynku chmury w regionach EMEA i APAC, które łącznie odpowiadają za ponad połowę światowego rynku.

 
(źr. Synergy Research Group)