Wydatki na cyfrowe towary na rachunkach za komórkę wzrosną o 37 proc. w ciągu 4 lat

Wartość wydatków użytkowników końcowych na towary cyfrowe uwzględnianych na fakturach operatorów telekomunikacyjnych wzrośnie z 54 mld dolarów w 2022 r. do 74 mld dolarów do 2026 r., przewidują analitycy Juniper Research w raporcie Carrier Billing: Opportunities, Challenges & Market Forecasts 2022-2026. Według nich, ten wzrost o ponad 37 proc. odzwierciedla rosnące znaczenie rachunków od operatora w handlu cyfrowymi rozwiązaniami. Bezpośrednie rozliczenia z operatorem polegają na tym, że użytkownicy obciążają rachunki za telefon komórkowy płatnościami za towary cyfrowe i fizyczne.

Wydatki na gry będą w 2026 r. stanowić nieco ponad 50 proc. wydatków na wszystkie towary cyfrowe, uwzględnianych na fakturach od operatora. Ta dominacja będzie napędzana przez przyspieszenie strategii monetyzacji, w tym modeli gier w chmurze 5G i subskrypcji gier. Dostawcy systemów billingowych dla operatorów powinni traktować priorytetowo partnerstwa z wiodącymi platformami gamingowymi, aby jak najlepiej obsługiwać ten rynek, radzą analitycy Juniper.

Juniper szacuje, że przychody z rozliczanych przez operatorów opłat za towary cyfrowe osiągną na całym świecie 11 mld dol. w 2026 r.; w porównaniu z 8 mld dol. w 2022 r.

W obliczu szybko przyspieszającej cyfrowej transformacji w zakresie płatności, operatorzy mogą odgrywać wiodącą rolę, jeśli chodzi o dotarcie do potencjalnych użytkowników, biorąc pod uwagę ich dostęp do istniejących abonentów. Wykorzystanie tej bazy subskrypcji ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dostępu do tego potencjalnego źródła przychodów – uważa współautor raportu, Nick Maynard.

Wydatki na towary fizyczne uwzględniane w rozliczeniach z operatorem rosną znacznie szybciej niż w przypadku towarów cyfrowych w tempie 270 proc. w ciągu najbliższych 4 lat. Chociaż w przypadku tego rynku punktem wyjściowym do wzrostu jest mniejsza baza użytkowników, to stanowi on znaczącą nową okazję, przekonują analitycy Juniper, którzy przewidują, że wydatki na całym świecie przekroczą tu 13 mld dolarów w 2026 r.