Wydatki na sprzęt szerokopasmowy wzrosną w II połowie 2024 roku

Sprzedaż sprzętu do dostępu szerokopasmowego spadła o 1 proc. w 2023 r., przy czym w pierwszej połowie 2024 r. można spodziewać się dalszego osłabienia, po czym w drugiej połowie tego roku nastąpi poprawa warunków wydatkowych, przewidują analitycy Dell’Oro Group w raporcie Broadband Access & Home Networking 5-Year Forecast Report. Według nich, wysiłki w zakresie subsydiowania, przechodzenie z kabli miedzianych na światłowody oraz wprowadzanie rozproszonych architektur dostępu kablowego będą napędzać rynek sprzętu szerokopasmowego od 2025 roku.

Chociaż korygowanie zapasów obserwowane w 2023 r. będzie kontynuowane przez pierwszą połowę 2024 r., oczekuje się, że druga połowa roku będzie punktem zwrotnym w kierunku ponownego wzrostu. Dostawcy usług nadal mają te same cele: zwiększanie zasięgu światłowodu, zwiększanie przepustowości, jaką mogą zaoferować swoim klientom oraz poprawa niezawodności swoich usług szerokopasmowych – powiedział cytowany w komunikacie Jeff Heynen, wiceprezes Dell’Oro Group.

Przychody ze sprzedaży sprzętu PON wzrosną z 10,8 mld dolarów w 2023 r. do 11,8 mld dolarów w 2028 r., głównie dzięki wdrożeniom XGS-PON w Ameryce Północnej, regionie EMEA, Karaibów i Ameryki Łacińskiej (CALA) oraz wczesnym wdrożeniom 50 Gb/s w Chinach, przewiduje Dell’Oro.

Natomiast przychody ze sprzedaży sprzętu do dostępu kablowego CCAP [Cable Distributed Access Equipment] (Virtual CCAP, zdalne urządzenia PHY, zdalne urządzenia MACPHY i zdalne OLT) osiągną poziom 1,3 mld dolarów do 2028 r., w miarę kontynuacji przez operatorów wdrażania DOCSIS 4.0 i systemów światłowodowych.

Dell’Oro prognozuje, że przychody ze sprzedaży urządzeń abonenckich (CPE) Fixed Wireless osiągną pułap 2,5 mld dolarów do 2028 r., co będzie wynikać z dostaw urządzeń obsługujących sieci 5G sub-6GHz oraz rosnącej liczby na rynku jednostek obsługujących 5G mmWave.

Przychody ze sprzedaży domowych routerów WiFi 7 i szerokopasmowych urządzeń abonenckich (CPE) WLAN osiągną poziom 9,3 mld dolarów do 2028 r., ponieważ technologia ta jest szybko wdrażana zarówno przez konsumentów, jak i dostawców usług, przewiduje Dell’Oro.