Wydatki na urządzenia dostępu szerokopasmowego spadną o 7 proc. w 2020 r.

Globalne wydatki na sprzęt dostępu szerokopasmowego i urządzenia komunikacyjne (CPE - customer-premises equipment) spadną o 7 proc. w 2020 roku, do 11,4 mld dolarów, po czym wzrosną o 5 proc. w 2021 roku, przewidują analitycy Dell’Oro. W prognozie ze stycznia 2020 r. przewidywali oni spadek całkowitych przychodów o 5 proc. w 2020 r.

Jednocześnie analitycy podwyższyli swoją prognozę dotyczącą 5-letniego średniorocznego wskaźnika wzrostu CAGR (na lata 2019-2024) z-2 proc. w styczniu do -0,9 proc. obecnie. Tę korektę Dell’Oro uzasadnia tym, że pandemia i wynikające z niej nakazy pozostawania w domu, skąd odbywa się zdalna praca i nauka, pokazały, jak ważny jest obecnie odpowiedni dostęp szerokopasmowy dla gospodarki światowej. W rezultacie globalne inicjatywy mające na celu rozszerzanie i poprawę dostępu do łączy szerokopasmowych są w toku lub wkrótce będą realizowane. Prawie wszyscy usługodawcy zapewniają, że osiągnęli planowane wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych na cały rok w pierwszej połowie 2020 r. Dlatego będą musieli rozszerzyć tę zdolność, aby utrzymać komfortowy poziom operacyjny. W ocenie analityków Dell’Oro, operatorzy postępują jednak rozsądnie, ponieważ wzrost liczby abonentów może być krótkotrwały, a presja na zachowanie kapitału lub zapewnienie równowagi kapitału w trakcie rozszerzania inwestycji w radiowe sieci dostępowe RAN (ang. Radio Access Networks) staje się zasadniczo ważniejsza niż ogólna ekspansja.

Według Dell’Oro, wydatki na sprzęt PON (ang. Passive Optical Network) utrzymają się na solidnym poziomie. Prognozę dotyczącą 5-letniego wskaźnika CAGR dla sprzętu PON analitycy podwyższyli z 0 proc. do prawie 1 proc. Chiny, na które w przeszłości przypadało 65-80 proc. całkowitych wydatków na rozwiązania PON, osiągnęły szczyt pod względem całkowitej liczby jednostek ONT zużywanych w ujęciu rocznym. Chiński rynek FTTH dojrzał, a penetracja internetu szerokopasmowego w kraju zbliża się do 80 proc. Chociaż wzrost liczby abonentów spowalnia, nadal istnieje ogromna liczba zainstalowanych abonentów, którzy będą nadal potrzebować nowych terminali ONT.

Chociaż wolumeny jednostek ONT (ang. Optical Network Terminal) w Chinach spadają w porównaniu z szczytowymi latami 2017 i 2018, spodziewany jest dodatkowy wzrost w pozostałej części świata – zwłaszcza w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. W Ameryce Północnej program FCC o wartości 20 mld dolarów RDOF (Rural Digital Opportunity Fund) ma pomóc we wdrażaniu światłowodu na znacznej części obszarów wiejskich. W Europie Zachodniej główni operatorzy, w tym Orange, DT, BT OpenReach i Proximus, rozszerzają swoje wdrożenia światłowodowe, a nawet szybko przechodzą na technologię XGS-PON dla usług symetrycznych 10 G.

Po słabszym okresie 2019-2020 wydatki na sprzęt kablowy powinny zacząć rosnąć, przewiduje Dell’Oro. Nadmiar przepustowości kanału DOCSIS, który pomógł obniżyć przychody ze sprzętu kablowego w 2019 r., okazał się w rzeczywistości korzystny dla operatorów w tym roku, ponieważ byli oni w stanie poradzić sobie ze znacznym wzrostem ruchu podczas pandemii przy minimalnym wzroście wydatków. W większości przypadków operatorzy kablowi używali narzędzi programowych dostępnych w ramach DOCSIS 3.1, aby zapewnić odpowiednią przepustowość wszystkim abonentom. W innych przypadkach operatorzy dokupywali dodatkowe licencje DOCSIS.

Jednak wszystkie te inwestycje w istniejące konwergentne platformy kablowe CCAP (Converged Cable Access Platform) spowodowały na razie odłożenie w czasie realizacji kolejnych strategicznych projektów, które według przewidywań Dell’Oro, zostaną wznowione  w drugiej połowie tego roku lub w 2021 r. Dell’Oro przewiduje, że niezależnie od tego, po dwóch latach niedostatecznego inwestowania w infrastrukturę, na całym rynku infrastruktury kablowej w całym okresie objętym prognozą nastąpi stały wzrost przychodów, ponieważ w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej przyspieszane są średnie i duże projekty mające na celu zwiększanie przepustowości.