Wydatki na usługi chmury publicznej wzrosną w 2023 roku o 21,7 proc.

Globalne wydatki użytkowników końcowych na usługi w chmurze publicznej wzrosną w 2023 roku o 21,7 proc. do 597,3 mld dolarów, w porównaniu z 491 mld dol. w 2022 r., szacują analitycy firmy Gartner. Cloud computing napędza kolejną fazę rozwoju biznesu cyfrowego, w której pojawiają się technologie, takie jak generatywna sztuczna inteligencja (AI), Web3 i Metaverse.

Obecnie organizacje postrzegają chmurę jako wysoce strategiczną platformę dla cyfrowej transformacji, która wymaga od dostawców usług chmurowych oferowania bardziej wyrafinowanych możliwości w miarę zaostrzania się konkurencji w zakresie usług cyfrowych – powiedział cytowany w komunikacie Sid Nag, wiceprezes ds. analityki w firmie Gartner.

Gartner przewiduje, że wszystkie segmenty rynku chmury odnotują wzrost w 2023 r. Najwyższego wzrostu wydatków użytkowników końcowych w 2023 r. należy oczekiwać w segmencie IaaS (Infrastructure-as-a-Service) na poziomie 30,9 proc., a następnie w PaaS (Platform-as-a-Service) na poziomie 24,1 proc.

Gartner przewiduje, że do 2026 roku 75 proc. organizacji przyjmie model cyfrowej transformacji oparty na chmurze jako podstawowej platformie bazowej.

Segment SaaS (Software as a Service) pozostaje największym segmentem rynku chmury pod względem wydatków użytkowników końcowych. Gartner przewiduje, że wydatki na SaaS wzrosną o 17,9 proc. do poziomu 197 mld dolarów w 2023 roku.

 
(źr. Gartner)