REKLAMA

Wydatki operatorów na sztuczną inteligencję wzrosną o 430 proc. do 2024 r.

Juniper Research szacuje, że całkowite wydatki operatorów na rozwiązania sztucznej inteligencji (ang. AI - Artificial Intelligence) wzrosną z 3 miliardów dolarów w 2020 r. do ponad 15 miliardów dolarów do 2024 r. Analitycy w raporcie „AI Strategies for Network Operators: Key Use Cases & Monetisation Models 2020-2024” wskazują, że optymalizacja sieci i rozwiązania ograniczające oszustwa będą najbardziej poszukiwanymi usługami opartymi na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 4 lat. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję automatyzują funkcje sieciowe, w tym routing, zarządzanie ruchem oraz rozwiązania tzw. konserwacji zapobiegawczej (ang. predictive maintenance).

Juniper przewiduje, że operatorzy w rozwiniętych regionach, takich jak Ameryka Północna i Europa, będą odpowiadać za ponad 40 proc. wydatków na sztuczną inteligencję do 2024 r., mimo że mają tylko mniej niż 20 proc. globalnych abonentów. Analitycy uważają, że rosnące zapotrzebowanie na efektywność operacyjną zmusi operatorów w tych regionach do zwiększenia ogólnych inwestycji w sztuczną inteligencję w ciągu najbliższych 4 lat.

Analitycy zachęcają operatorów do przyjęcia holistycznego podejścia przy wdrażaniu sztucznej inteligencji w operacjach usługowych, zamiast stosowania osobnych strategii sztucznej inteligencji w indywidualnych zastosowaniach. Sugerują, żeby operatorzy sieci wykorzystywali sztuczną inteligencję do ujednolicenia wewnętrznych zasobów danych i zachęcają do wymiany informacji między poszczególnymi funkcjami na temat wydajności sieci, aby zmaksymalizować korzyści współpracy między zespołami wewnętrznymi.

Według prognoz zawartych w raporcie Juniper, wydatki na sztuczną inteligencję operatorów na  rynkach wschodzących wzrosną z 900 mln dolarów w 2020 r. do ponad 5 mld dolarów w 2024 r. Wzrost ten będzie napędzany głównie przez operatorów badających wczesne zastosowania sztucznej inteligencji. Dopiero później można spodziewać się  wprowadzania do sieci operatorskich bardziej kompleksowych usług opartych na algorytmach sztucznej inteligencji.

REKLAMA