Multimedia: stabilne wyniki w 2014 r.

Multimedia Polska opublikowały wyniki finansowe za 2014 r. Spółka miała w tym okresie: 1) 706 mln zł przychodów, 2) 356 mln zł dodatniego wyniku EBITDA oraz 3) 51 mln zł zysku netto. W porównaniu do do 2013 r. wartości te odpowiednio: 1) wzrosły o 1 proc., 2) nie zmieniły się, 3) spadły o 27,5 proc. Spółce udało się utrzymać kluczowe parametry finansowe, chociaż akcjonariusze będą musieli zadowolić się niższa dywidendą (zarząd zarekomenduje wypłatę). Na obniżenie kosztów działania wpłynęła redukcja zatrudnienia o ok. 100 osób. Na koniec roku w grupie Multimediów pracowało prawie 2 tys. osób.

Główne trendy, jakie można wyśledzić w sytuacji spółki w 2014 r., to spadek przychodów z telewizji analogowej w większości rekompensowany wzrostem w segmencie telewizji cyfrowej oraz stały wzrost przychodów ze sprzedaży usług dostępu do internetu. W tym obszarze spółka spodziewa się głównego motoru wzrostu w kolejnych kwartałach. Spadają natomiast i będą dalej spadać przychody z usług telefonii stacjonarnej. Liczba RGU operator wzrosła w 2014 r. o 64 tys. i wyniosła w grudniu prawie 1,6 mln.

W wyniku akwizycji, które od lat prowadzą Multimedia, w ubiegłym roku udało im się zdobyć 5 tys. RGU. W wyniku nowych inwestycji i modernizacji na koniec roku w zasięgu sieci optycznej operatora było 55 tys. gospodarstw domowych, co stanowiło 3-4 proc. wszystkich gospodarstw w zasięgu całej sieci Multimediów (ok. 1,5 mln HP).

Warto również zwrócić uwagę na segment mobilny. W ubiegłym roku Multimedia wdrożyły głosowe usługi MVNO w sieci Polkomtela, które dały jej blisko 11 tys. nowych RGU. W tym samym czasie operator zdobył 4,3 tys. abonentów mobilnego dostępu, których obsługuje już prawie 40 tys.

REKLAMA

ARPU na klienta wyniosła na koniec roku prawie 70 zł, i podskoczyło w ostatnim kwartale o 2 zł. Pośród powodów spółka podaje wzrost bazy klientów usług pakietowych oraz wpływ sprzedaży terminali mobilnych.