REKLAMA

Wyższa dywidenda w Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat na wypłatę dywidendy przeznaczy kwotę o 20 proc. wyższą niż planował zarząd spółki – zdecydowali akcjonariusze kontrolowanej przez Zygmunta Solorza spółki.

Zgodnie z uchwałami czwartkowego zgromadzenia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu spółka przeznaczy na dywidendę 660,8 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję. Pozostała część zysku netto za 2021 r. – 2,95 mld zł – trafi na kapitał zapasowy. Dywidendę dostaną ci, którzy będą mieli akcje spółki 20 września. Zostanie wypłacona 15 grudnia.

26 maja zarząd Cyfrowego Polsatu ogłosił, że rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 550,7 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Dywidenda za 2020 r. wynosiła 1,2 zł na akcję.

Cyfrowy Polsat poinformował też, że został powołany zarząd spółki na nową kadencją. W jego skład wchodzi prezes Mirosław Błaszczyk, wiceprezes Maciej Stec oraz członkowie: Jacek Felczykowski, Aneta Jaskólska, Agnieszka Odorowicz i Katarzyna Ostap-Tomann.