Wzrosły przychody Atende z telekomunikacji

Prawie 49 mln zł przychodów z sektora „telekomunikacja i media” miało w I półroczu 2019 r. giełdowe Atende – wynika z opublikowanego przez integratora sprawozdania finansowego. W ujęciu rocznym przychody spółki z segmentu telko wzrosły o 11 proc.

– W ramach tego sektora tradycyjnie największe znaczenie miały prace wykonywane przez spółkę Atende na rzecz operatorów telefonii komórkowej, głównie w zakresie rozbudowy infrastruktury transmisji danych, w tym w zakresie technologii LTE, oraz rozliczeń i bilingu usług IP – podaje Atende w raporcie za pierwsze półrocze.

Na operatorów mobilnych przypadło w tym okresie nieco ponad 23 mln zł przychodów spółki. To o 6 proc. mniej, niż w roku ubiegłym. Niemniej spółka określa ten segment, jako najbardziej stabilny w całym portfolio swoich klientów. W przyszłości planuje się koncentrować na usługach dla MNO.

Poza usługami integracyjnymi, grupa Atende świadczy na rzecz operatorów telekomunikacyjnych również usługi dystrybucji treści (platformy CDN), co w I kwartale roku przyniosło jej nieco ponad 8 mln zł przychodów – podobnie, jak w I półroczu roku ubiegłego.

Na segment „telekomunikacja i media” przypada 30-40 proc. wszystkich przychodów Atende.