Wzrost 5G RAN nie wystarczy, aby zrekompensować spadek inwestycji w LTE

Rynek sieci RAN na razie się rozwija, czytamy w raporcie Dell’Oro Group Mobile RAN 5-Year July 2023 Forecast Report. Po wzroście od 40 do 50 procent w latach 2017-2021, przychody na rynku RAN ustabilizowały się w 2022 r., a tendencje te utrzymały się w kwartale 2023 r.

Nawet jeśli są to początki szerszego rozwoju 5G, wyzwaniem obecnie pozostaje teraz to, że porównania stają się coraz trudniejsze na bardziej dojrzałych rynkach 5G, a przewaga regionów, gdzie wolniej wdrażane jest 5G nie wystarczy, aby przedłużyć passę wzrostu. Tymczasem wzrost z nowych źródeł przychodów, w tym FWA i korporacyjnego LTE/5G, nie rośnie na tyle szybko, aby zmienić trajektorię. Ponieważ nie oczekuje się, że 5G-Advanced uruchomi nowy cykl nakładów inwestycyjnych, pytanie nie brzmi już, czy sieć RAN będzie rosła. Pytanie brzmi raczej, jak bardzo spadnie rynek RAN, zanim pojawi się 6G? komentuje cytowany w komunikacie Stefan Pongratz, wiceprezes Dell’Oro Group.

Analitycy Dell’Oro przewidują, że mniej zaawansowane regiony pod względem wdrażania 5G będą osiągać lepsze wyniki, podczas gdy bardziej rozwinięte regiony w zakresie 5G, takie jak Ameryka Północna i Chiny, odnotują bardziej gwałtowne spadki.

LTE nadal obsługuje większość mobilnego ruchu danych, ale jeśli chodzi o nowe inwestycje w RAN, widać tu wyraźną koncentrację na 5G. Dell’Oro przewiduje, że 5G wzrośnie o kolejne 20-30 procent do 2027 r., co jednak nie wystarczy, aby zrównoważyć gwałtowne spadki inwestycji w LTE.

Pomimo niskiego jednocyfrowego udziału mmWave w rynku RAN i rosnącego sceptycyzmu co do uzasadnienia biznesowego dla MBB, analitycy Dell’Oro nadal uważają, że widmo mmWave będzie odgrywać kluczową rolę w długoterminowym planie przepustowości.