REKLAMA

Z ofertą TV najlepiej iść do klientów nc+

16 proc. klientów platformy satelitarnej nc+ deklaruje niezadowolenie z usług aktualnego dostawcy telewizji i jest gotowych do jego zmiany w ciągu roku – wynika z badań agencji Brand Insight zrealizowanych na zlecenie poznańskiego integratora Evio, a opublikowanych podczas Kongresu Telewizji Światłowodowej w Krakowie.

Odsetek klientów niezadowolonych z usług nc+ ma być największy pośród innych dużych dostawców płatnej TV. Dla Cyfrowego Polsatu i Orange (usługi DTH) wynosi 11 proc., a uśredniony wskaźnik dla dużych sieci kablowych (m.in. UPC, Vectra, Multimedia) – 7 proc. Brand Insight przyjmuje średnią dla klientów polskich platform TV na 10 proc. i na tej podstawie szacuje, że co roku ok. 1 mln abonentów usług telewizyjnych chce zmienić dostawcę. Oznacza to 300 tys. klientów Cyfrowego Polsatu, 290 tys. klientów nc+ oraz 270 tys. klientów sieci kablowych do przejęcia przez konkurentów.

Według szacunków agencji 73 proc. gospodarstw domowych w Polsce abonuje płatną TV. 600 tys. gospodarstw zrezygnowała lub nie zamierza jej abonować. Konkluzja jest taka, że rynek płatnej TV już nie rośnie i szansą dla dostawców jest przejmowanie klientów od konkurencji.

Według badań preferencji klientów platform telewizyjnych przeprowadzonych przez Brand Insight wynika, że najważniejszym kryterium wyboru ofert TV jest towarzysząca jej usługa dostępu do internetu. Wskazało ją 54 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła dekoder z nagrywarką (51 proc. wskazań) i usługa multiroom (40 proc.).

REKLAMA

Dla Brand Insight, to oznacza, że najlepszą strategią sprzedaży usług TV jest pakietyzacja z usługami dostępowymi. Taki pakiet w skali kraju kosztuje średnio 100 zł brutto (średni rachunek za samą usługę TV, to 53 zł; dla sieci kablowych średnia, to 47 zł, a dla platform DTH 59 zł). Ofertę pakietową abonuje w Polsce 4,2 mln klientów usług telekomunikacyjnych. Nasycenie pośród wszystkich gospodarstw domowych wynosi 21 proc. – znacznie poniżej średniej europejskiej. Według Brand Insight wnioskiem z tego jest wielki potencjał usług pakietowych, aczkolwiek nasuwa się refleksja, że polski rynek wcale nie musi się rozwijać tak, jak inne rynki telekomunikacyjne w Europie. Zwłaszcza, że nie ma bezpośredniego związku między poziomem rozwoju gospodarczego i zamożności kraju, a skłonnością do abonowania w nim ofert pakietowych. Dla przykładu jeszcze niższy niż Polska wskaźnik penetracji pakietów mają Włochy, a nisko w rankingu jest np. Finlandia. Trzeba więc brać pod uwagę także lokalne specyfiki (poza tym w analizie oferty pakietowej Brand Insight nie bierze pod uwagę usług w sieci mobilnej).

Same badania agencji wskazują, że popyt na pełen pakiet usług w sieci stacjonarnej jest różny pośród klientów różnych dostawców: wyższy dla abonentów sieci kablowych (63 proc.) i Orange (73 proc.), a niższy pośród abonentów platform DTH – nc+ (42 proc.) i Cyfrowego Polsatu (38 proc.). To pokazuje, że znacząca część klientów największych dostawców TV w Polsce nie jest zainteresowana ofertą pakietową.

Raport Brand Insight oparty jest na kilku seriach badań rynku i klientów. Próba dla sieci danego dostawcy TV była nie mniejsza, niż 300 osób.