AKCJA SPOŁECZNA

Portugalski regulator zawiesza konsultacje aukcji 5G

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) zawiesił na „czas nieokreślony” konsultacje projektu dokumentacji aukcji pasm: 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz i 3,6 GHz, jaką planowano w Portugalii.

ANACOM, regulator rynku telekomunikacyjnego w Portugalii, decyzje podjął na wniosek portugalskich operatorów: MEO, NOS i Vodafone, powołując się na działanie „siły wyższej”, czyli epidemii koronawirusa.

Operatorzy w swych wnioskach zwracali uwagę na sytuację w jakiej z powodu pandemii COVID-19 znalazł się kraj, w tym na wprowadzone ograniczenia, a także na nieprzewidywalność rozwoju sytuacji.

– ANACOM przyjął przedstawione argumenty, ponieważ uznaje, że pandemia COVID-19 stanowi absolutnie wyjątkową sytuację, poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, które doprowadziło do ogłoszenia stanu wyjątkowego w Portugalii, oraz że wynikają z tego ograniczenia, które wpływają na normalne funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstwstwierdzono w komunikacie regulatora.

Jednocześnie regulator zawiesił proces migracji nadawców cyfrowej telewizji naziemnej z pasma 700 MHz. Według pierwotnych planów migracja miała zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

ANCOM jest drugim operatorem, który w związku z pandemią zmienił pierwotne plany dotyczące pasma dla technologii 5G. W ubiegłym tygodniu francuski regulator ARCEP przesunął termin rozpoczęcia aukcji 310 MHz w zakresie 3,4-3,8 GHz.