REKLAMA

Z VoIP w Polsce korzysta 2,5 mln użytkowników

W 2019 r. z usług telefonii VoIP korzystało w Polsce 2,5 mln użytkowników – wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2019 r.

W 2019 r. przy niewielkim wzroście liczby korzystających z usługi, nastąpił spadek ruchu VoIP o 7,2 proc. Zdecydowana większość użytkowników (71,4 proc.) korzystała z usług świadczonych za pomocą abonamentu. Pozostali użytkowali tzw. karty zdrapki pre-paid. 

UKE podkreśla, że rynek usług VoIP należy do rynków rozwijających się. Łączne przychody z usług telefonii VoIP w 2019 r. wyniosły blisko 0,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu do roku 2018 i o 132 proc. wobec 2015 r. Miesięczny przychód na użytkownika w latach 2015-2019 wyniósł średnio 8,6 zł. W ostatnim roku ARPU wzrosło do 9,3 zł na użytkownika. Główne przychody z VoIP dotyczą usług abonamentowych (94,2 proc.). Mimo, że użytkownicy kart zdrapek stanowią ok. 30 proc. rynku VoIP, to przychody z usługi świadczonej za ich pomocą to niecałe 6 proc. wartości całego rynku VoIP.

Wiodącą rolę na rynku usług abonamentowych VoIP kolejny raz miał Orange. W 2019 r. świadczył usługi dla ponad 59 proc. użytkowników. Udział Netii na tym rynku spadł z 15 proc. do 12,3 proc. Mniejszy był także udział Multimedia Polska (5,2 proc. wobec 6,5 proc. w 2018 r.)

W strukturze podmiotów świadczących usługi na rynku telefonii VoIP z wykorzystaniem kart zdrapek pre-paid miejsce lidera rynku z 52,7 proc. udziałem zajął Voxnet, którego udział wzrósł o 6,2 pp. Druga była Galena, operator usługi „telegrosik”. Jej udział w rynku spadł z 52,8 proc. do 44,7 proc.. Usługi tego typu świadczyło jeszcze 11 innych przedsiębiorców, z których tylko Ahmes i Easy Call posiadały powyżej 1 proc. udziału w rynku. Łączny udział pozostałych podmiotów wyniósł zaledwie 0,2 proc.

REKLAMA