REKLAMA

Za mało światłowodu z POPC w Nowym Warpnie. Mieszkańcy naciskają na gminę

Orange Polska w ramach projektu 1.1 POPC objął siecią światłowodową 67 gospodarstw domowych w miejscowości Nowe Warpno w woj. zachodniopomorskim. Potrzeby mieszkańców w zakresie szerokopasmowego internetu są jednak dalece większe i pytaniami na ten temat nękali Urząd Miasta i Gminy żądając, by interweniował u operatora.

Niektórzy z mieszkańców na społecznościowym forum gminy twierdzą, że byli  gotowi sami zapłacić za przyłącze do światłowodu, ale operator nie był tym zainteresowany.

Urząd oficjalnie ustosunkował się do pytań mieszkańców informując ich, że operator zrealizował odcinek robót określony projektem, obejmujący ul. Podgrodzie, Miroszewo, Szczecińska, Wojska Polskiego do ul. Różanej, Różana. Został on w zasadzie ukończony. Jednak występują w tych lokalizacjach nieruchomości, którym nie przyznano w ramach projektu adresów, a co za tym idzie nie zostały podłączone.

Urząd tłumaczy, że gmina Nowe Warpno nie uczestniczyła w realizacji prac projektowych i nie ponosiła w tym zakresie żadnych kosztów, a w trakcie realizacji projektu nie było możliwości wprowadzania zmian ze względu na warunki finansowania.

Co do rejonów gdzie już sieć została wykonana, a nieruchomości zostały pominięte urząd rozpoczyna zbieranie informacji o chęci właścicieli tych obiektów do włączenia się do sieci i podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie dostawy internetu światłowodowego. Po zebraniu danych w imieniu  mieszkańców zamierza wystąpić do spółki Orange z wnioskiem o dogęszczenie adresów w ramach wybudowanej sieci POPC.

Urząd prosi zainteresowane osoby z ul. Podgrodzie, Miroszewo, Szczecińska o składanie akcesu w formie oświadczenia z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do sekretariatu Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub na adres e-mailowy.

Orange rzeczywiście obiecuje, że inwestycja z POPC w Nowym Warpnie będzie kontynuowana. 

Jeżeli jednak chodzi o dalszą rozbudowę sieci POPC w Nowym Warpnie i w sołectwach, to realizacja wymaga odrębnego projektu. Urząd obiecuje, że gmina Nowe Warpno będzie o to zabiegać.