Za rok Vodafone będzie w 100 proc. zielony

Najpóźniej 31 lipca 2021 r., a więc o ponad trzy lata wcześniej niż planowano wszystkie europejskie sieci Vodafone będą w 100 proc. korzystały z energii odnawialnej pochodzącej ze słońca, wiatru lub wody.

Nick Read, szef grupy Vodafone przyspieszenie w przechodzeniu na zieloną energię wiąże z wychodzeniem gospodarek i społeczeństw z pandemii COVID-19. - Mamy szansę na zrównoważoną zmianę naszej przyszłości, aby zapewnić, że odbudowa nie będzie odbywać się kosztem środowiska - stwierdził Read i podkreślał, że zmiana pozwoli biznesowym klientom korzystającym z mobilnych i stacjonarnych usług grupy ograniczać ślad węglowy.

Vodafone szacuje, że ok. ⅘ konsumowanej przez grupę zielonej energii pochodzi będzie albo bezpośrednio od jej producentów, albo będzie kupowana w formie zielonych taryf, zaś reszta ma zostać pokryta zakupami wiarygodnych certyfikatów energii odnawialnej. Grupa zapowiada też, że zamierza - tam gdzie jest to możliwe - inwestować we własne źródła energii odnawialnej, głównie w źródła słoneczne.

Vodafone poinformował też, że w 2020 r. zainwestuje 77 mln euro w zwiększenie efektywności energetycznej stacji bazowych, central i centrów danych oraz w budowę własnych źródeł energii odnawialnej. Dzięki tym inwestycjom chce zmniejszyć zużycie energii o 186 GWh.