REKLAMA

Za sześć lat 5G zdobędzie 17 proc. globalnego rynku mobilnego

W 2024 r. ponad 40 proc. mieszkańców świata będzie żyło w zasięgu sieci 5G. Liczba subskrypcji w sieciach 5G sięgnie wówczas 1,5 mld – przewiduje Ericsson, szwedzki producent sprzętu telekomunikacyjnego, w najnowszej edycji wydawanego dwa razy do roku Ericsson Mobility Report.

Ericsson jest zdania, że 5G będzie technologia mobilną, która najszybciej będzie zdobywała rynek. W ocenie autorów raportu, liderami w absorpcji technologii będzie Ameryka Północna oraz Azja Północno-Wschodnia. W tym pierwszym regionie w 2024 r. udział sieci 5G w łącznej liczbie subskrypcji ma sięgnąć 55 proc., zaś w drugim przekroczyć 43 proc. W Europie Zachodniej prognozowany odsetek to 30 proc., a w Europie Środkowej i Wschodniej – 10 proc.

W końcu 2024 r. – według prognoz zawartych w najnowszej edycji raportu – na świecie ma być 8,4 mld mobilnych subskrypcji, czyli o 900 mln więcej niż w końcu br. Dominującą technologią (5,4 mld subskrypcji) będzie wówczas LTE. Udział 3G będzie zbliżony do 5G i sięgnie ok. 17 proc.

Partnerem działu jest:

Ericsson prognozuje też znaczący wzrost liczby urządzeń Internetu Rzeczy wykorzystujących transmisję danych w sieciach mobilnych. Zdaniem autorów raportu, za sześć lat ich liczba sięgnie 4,1 mld, w tym 2,7 mld w Azji Północno-Wschodniej.

Szwedzka firma w raporcie przedstawiła szacunki dotyczące wzrostu transmisji danych. Jak twierdzi, w III kwartale 2018 r. w sieciach mobilnych przesłano o blisko 79 proc. więcej danych niż rok wcześniej, a motorem wzrostów były kraje Azji Północno-Wschodniej, w tym przede wszystkim Chiny. Ericsson ocenia, że do 2024 r. wolumen mobilnej transmisji danych wzrośnie pięciokrotnie, a za sześć lat na sieci 5G przypadać będzie 25 proc. całego mobilnego ruchu.

REKLAMA