REKLAMA

Zabrzańska Sieć Szerokopasmowa ma się dobrze

Miasto Zabrze zrealizowało kilka projektów związanych z budową miejskiej sieci światłowodowej. Wszystkie projekty były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Teraz Zabrzańską Siecią Szerokopasmową zarządza spółka miejska – Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji. Sieć jest udostępniana m.in. operatorom.

Zabrzańska Sieć Szerokopasmowa to  prawie 10 tys. km włókien światłowodowych, 150 km kabli światłowodowych i ponad 115 km kanalizacji kablowej! Inwestycja, warta ponad 30 mln  złotych (miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł), łączy ze sobą wszystkie jednostki budżetowe Zabrza oraz wiele instytucji kultury, nauki, sportu i bezpieczeństwa publicznego. Poprzez łącza światłowodowe dostarczany jest szybki internet dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, instytucji czy spółek miejskich.

W ramach projektu wybudowano magistrale światłowodowe o łącznej długości prawie 115 kilometrów. Powstały 4 szkieletowe, 24 dystrybucyjne i 180 dostępowych węzłów sieci światłowodowych. 

W oparciu o infrastrukturę Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej są świadczone również usługi komercyjne podmiotom zewnętrznym, a także transmitowane dane monitoringu miejskiego do Centrum Nadzoru Wizyjnego.

Usługi komercyjne to głównie usługi hurtowe związane z dostępem do internetu, dzierżawą ciemnych włókien lub mikrokanalizacji światłowodowej, ale również związane z transmisją danych, hostingiem itp.

Wśród wielu klientów ZSS jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy wykorzystujący  sieć do świadczenia usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Z sieci korzystają uczelnie wyższe oraz lokalni i globalni operatorzy telekomunikacyjni m.in.: T-Mobile, Politechnika Śląska, WieszowaNet, Syrion,  Debacom czy DG-Net.

 
źr. UM Zabrze