REKLAMA

Zaczęły się kolejne konsultacje białych plam

Resort cyfryzacji (właściwie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) poinformował wczoraj o rozpoczęciu kolejnej edycji publicznego konsultowania białych plam telekomunikacyjnych. To jedno ze źródeł informacji, które służą wyznaczaniu tych obszarów kraju, na których brakuje nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, takowa nie powstanie w najbliższym czasie w ramach inwestycji komercyjnych, i które to obszary mogą wymagać wsparcia publicznymi środkami.

Realnie kancelaria zbiera informacje o planach inwestycyjnych operatorów na okres: styczeń 2020 – grudzień 2023. Zbierane są informacje o projektach realizowanych ze środków własnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych – bez wsparcia funduszami publicznymi.

Partnerem działu jest:

Zgłoszenie (wiarygodnego) planu inwestycyjnego oznacza wyłączenie danego obszaru z ewentualnego wsparcia publicznego, a więc traktowane jest jako narzędzie do ochrony lokalnego rynku przed dodatkową konkurencją (wspieraną środkami publicznymi). Dlatego plany inwestycyjne wymagają dosyć rygorystycznego uwiarygodnienia, które i tak podlega weryfikacji po stronie organów publicznych i może zostać odrzucone.

Konsultacje potrwają do 23 listopada.

Deklaracje inwestycyjne są – obok corocznych sprawozdań infrastruktury telekomunikacyjnej oraz raportów z realizacji POPC – źródłami wyznaczania białych obszarów.

Taki status ma punkt adresowy, w którym brak usług szerokopasmowych o przepływności co najmniej 30 Mb/s.

REKLAMA