AKCJA SPOŁECZNA

Zagórski: budowa sieci do przysiółków ze 100-proc. dofinansowaniem

Za trzy lata wszystkie budynki mieszkalne będą miały dostęp do sieci światłowodowej – zapewniał na antenie PR24 minister cyfryzacji Marek Zagórski. Podkreślił, że zapowiedź ta traktowana jest przez jego resort poważenie i nie był to tylko pomysł na potrzeby niedawno zakończonej kampanii wyborczej.

Przypomniał, że ostatnio ogłoszony został 4. konkurs POPC z pulą 580 mln zł, w którym zmieniono zasady tak, by jednym z głównych kryteriów oceny projektów była liczba deklarowanych przyłączy do sieci przez operatorów, a pominięty jest taki element jak wysokości wkładu własnego inwestora. Ma to pomóc dogęścić sieć światłowodową na terenach objętych wcześniejszym dofinansowaniem z programów unijnych.

– Przypomnę, że gdy rozpoczynaliśmy nasze działania w zakresie dostępu do szybkiej sieci światłowodowej było w Polsce około 7 mln gospodarstw domowych. W wyniku programów, które rozpoczęliśmy liczba ta spadanie do 2,8 mln. Tak więc całkiem realne jest, że w ciągu trzech lat podłączone do nowoczesnej sieci będą wszystkie budynki mieszkalne w naszym kraju  – przekonywał Marek Zagórski.

Dodał, że do dyspozycji jego resort będzie miał nowe narzędzie w postaci Funduszu Szerokopasmowego i z niego w niektórych przypadkach będzie można dofinansować nawet 100 proc. inwestycji, by dojść z szybką siecią do niektórych lokalizacji. 

– Możliwe to będzie, np. w przypadku kolonii czy małych przysiółków, które zamieszkuje zaledwie kilka gospodarstw domowych i budowa tam sieci nie może być w żaden sposób opłacalna  –  mówił Marek Zagórski