REKLAMA

Zagospodarowanie 700 MHz jednak specustawą

Dzisiaj Senat zaakceptował nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego. Projekt został przyjęty – ogólnie rzecz biorąc – w kształcie uchwalonym przez Sejm. Z jedną dosyć istotną zmianą: zakres radiowy 694–790 MHz zostanie wyjęty spod reżimu nowych regulacji przewidywanych nowelizacją. To otwiera drogę do przyjęcia dla tego zakresu oddzielnej regulacji, która – przypomnijmy – ma określić zasady przeniesienia nadawania telewizyjnego na niższe zakresy częstotliwości w celu zwolnienia pasma na potrzeby systemów 5G.

Przepisu ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2c nie stosuje się do zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości w zakresie 694–790 MHz mających na celu wdrożenie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii

– stanowi senacka poprawka zgłoszona wczoraj podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i dzisiaj przyjęta podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym.

Oznacza to, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie pozbawiony części władztwa nad tym zakresem, a – sądząc z toku wczorajszej dyskusji w Komisji – chciał z niej skorzystać jeszcze w tym roku.

Podczas toku tej samej dyskusji ze strony przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji padło stwierdzenie, że nie udało się (jak na razie) uzgodnić zasad refarmingu zakresu 700 MHz, a zatem proces ten wymaga oddzielnego aktu prawnego.

Warto podkreślić, że za tą poprawką senatorowie głosowali niemal zgodnie, podczas gdy cała nowelizacja został przyjęta głosami Prawa i Sprawiedliwości przy sprzeciwie Platformy Obywatelskiej.

Nadawcy radiowi i telewizyjni chcą zapewnić sobie, iż proces refarmingu uchroni ich przed spadkiem oglądalności i słuchalności. Mają również obawy w jakim stopniu i w jakim trybie będą musieli ponieść koszty niezbędnych inwestycji w system nadawania sygnału RTV. Warto przypomnieć, że migracji do niższych częstotliwości może towarzyszyć (być może nie całkiem równoległa) zmiana systemu nadawania na DVB-T2.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ministerstwo Cyfryzacji chciałoby przyjąć specustawę jeszcze w bieżącej kadencji parlamentu. Zakres 700 MHz powinien zostać rozdysponowany do połowy 2022 r.