Zaległości płatnicze operatorów nie maleją

Łączna wartość przeterminowanych powyżej 30 dni i 500 zł zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich firm z sektora „informacja i komunikacja”, widoczna w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitora oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej na koniec czerwca 2019 roku w końcu II kw. br. wyniosła 520 mln zł.

To o 10 mln zł więcej niż na zakończenie I kw. br. Dane obejmują zgłoszone do rejestru należności dla banków (jak kredyty) i kontrahentów, których nie zapłaciły firmy ICT oraz wydawnictwa.

Mimo to można uznać, że zadłużenie firm z segmentu „informacja i komunikacja”, a więc i operatorów jest stosunkowo niewielkie na tle całej gospodarki . Suma zatorów płatniczych w wykazie BIG wzrosła w II kw. br., dobijając do 31,26 mld zł pod koniec czerwca br. W końcu marca br. sięgała 30,41 mld zł.

Z danych wynika także, że problem z regulowaniem płatności ma 3,7 proc. firm z sektora „informacja i komunikacja” i jest to minimalnie mniej niż kwartał wcześniej (3,8 proc.). Zresztą BIG InfoMonitor zauważa, że generalnie wyhamował przyrost liczby dłużników. Od kwietnia do końca czerwca br. przybyło 8 819 firm z problemami, podczas gdy w ciągu pierwszego kwartału tego roku, wzrost dotyczył ponad 19 tys. i jest to pozytywny aspekt prezentowanych danych.