REKLAMA

Zaliczka na akcje poprawia płynność SferaNet

4,35 mln zł wydała na inwestycje w II kwartale 2019 r. SferaNet, ISP z Podbeskidzia budujący w powiatach bielskim i cieszyńskim z wykorzystaniem środków unijnych uzyskanych w ramach programu POPC 1.1 sieć dostępową FTTH.

W raporcie finansowym za II kwartał operator poinformował, że w maju ze środków unijnych dostał niemal 5,14 mln zł zaliczki na realizację projektu. Ponadto w czerwcu inwestor, który zadeklarował objęcie 3 mln nowych akcji spółki wpłacił 1,72 mln zł zaliczki, a resztę kwoty ma zapłacić do 20 listopada br.

Jak stwierdzono w raporcie, „pozyskanie środków pieniężnych umożliwiło przyspieszenie realizacji projektu”. Do końca II kwartału gotowe były projekty techniczne 650 km sieci, projekty wykonawcze 403 km, projekty podwykonawcze 190 km i trwała budowa 241 km sieci.

W II kwartale 2019 r. spółka podłączyła 298 klientów, w tym 57 w segmencie B2B. Operator nie informuje, ilu klientów ma łącznie.

Między kwietniem, a czerwcem SferaNet miała blisko 1,29 mln zł przychodów, o 6,5 proc. mniej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Struktura przychodów w II kwartale br. była znacząco odmienna niż w analogicznym okresie ub.r. Nie było przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, które w II kwartale 2018 r. stanowiły ponad 44 proc. raportowanych przychodów. Przychody ze sprzedaży abonamentów wyniosły niemal 889 tys. zł (wzrost o ponad 26 proc.), a przychody ze sprzedaży usług dodatkowych, takich jak np. obsługa IT odbywających się w Bielsku-Białej meczów Mistrzostw Świata FIFA U20 - nieco ponad 397 tys. zł (wzrost o 523 proc.).

Po stronie kosztowej najsilniej wzrosły wynagrodzenia (o 264 proc. do 377 tys. zł w II kwartale br - oraz koszty zużycie materiałów i energii (o 128 proc. do 125,3 tys. zł).

W II kwartale SferaNet wypracowała 150,9 tys. zł zysku operacyjnego (rentowność na poziomie 11,7 proc.) i 95,5 tys zł zysku netto (rentowność na poziomie 7,4 proc.).