REKLAMA: Znany regionalny operator na sprzedaż

Conectio ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

(źr. Conectio)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o., działająca pod marką „Conectio” (dawniej Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Toruniu świadczy usługi na rynku telekomunikacyjnym od 2003 roku, obejmując swym zasięgiem wyłącznie obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z decyzją o likwidacji Spółki, Likwidator przedstawia propozycję nabycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) działalności telekomunikacyjnej, w skład której wchodzi kompleksowa infrastruktura teleinformatyczna w zakresie szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Podstawą szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu firmy Conectio jest radiowa sieć transmisji danych w technologii 5 GHz. Sieć radiowa opiera się m.in.: na 38 stacjach BTS, z czego 34 wybudowano na własnych wieżach struno-betonowych typu Gastel, a 4 stanowią punkty wysokościowe. W zasobach Spółki znajduje się także 12 punktów wysokościowych na bazie kratownic aluminiowych oraz 2 centra przetwarzania danych. Ponadto spółka dysponuje światłowodową siecią rdzeniową o długości ponad 1.000 km, na bazie własnych i wydzierżawionych włókien.

Szczegółowy opis nabycia ZCP przedstawiono na stronie Conectio: https://conectio.pl/

REKLAMA