REKLAMA

Zarząd P4 objął akcje w ramach programów motywacyjnych

Aktualizacja 19 sierpnia 2019 r.

Wojciech Danieluk skorygował informację o liczbie objętych w ramach programu motywacyjnego akcji. Objął 1,247 tys. akcji, a nie jak wcześniej informował 1,116 tys. sztuk.

Aktualizacja 13 sierpnia 2019 r.

W ramach programów motywacyjnych zarząd i wyższa kadra kierownicza P4 objęli łącznie niemal 180,5 tys. akcji Play Communications - poinformował właściciel sieci P4.

----

Członkowie zarządu P4, operatora sieci Play, 6 sierpnia objęli łącznie niemal 114,9 tys. akcji Play Communications przyznane im w ramach programów motywacyjnych – poinformował właściciel P4.

Największy pakiet – 44,916 tys. akcji – objął Michał Wawrzynowicz, który ma najdłuższy staż w zarządzie spółki. Zasiada w nim od czerwca 2007 r. Prezes Jean Marc Harion objął 40,890 tys. akcji, a dyrektor finansowy Holger Puechert – 24,235 tys. akcji zarejestrowanej w Luksemburgu spółki.

Pozostali członkowie zarządu objęli zdecydowanie mniejsze pakiety. Piotr Kuriata, Michał Sobolewski i Michał Ziółkowski objęli po 1,247 tys. akcji, a Wojciech Danieluk – 1,116 tys. akcji.