REKLAMA

Zdezagregowany rynek urządzeń DWDM urósł o 36 proc. w II kw. 2021 r.

Segment zdezagregowanych systemów DWDM osiągnął w II kwartale 2021 r. lepsze wyniki niż szerszy rynek sprzętu do transportu optycznego, rosnąc o 36 proc. rok do roku, podczas gdy całkowity rynek WDM pozostał na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, czytamy w raporcie Grupy Dell’Oro Optical Transport Quarterly Report. W wyniku mocnego kwartału prognoza dla zdezagregowanych systemów DWDM została jeszcze bardziej podniesiona przez analityków Dell’Oro.

Zdezagregowane systemy DWDM osiągnęły lepsze wyniki niż szerszy rynek, pokazując coraz większą popularność tego typu platform. Naprawdę widzimy, że tego typu architektura platformy, w której jednostki transponderów są niezależne od systemów liniowych, jest szerzej stosowana poza dostawcami treści internetowych — powiedział cytowany w komunikacie Jimmy Yu, wiceprezes Dell’Oro Group.

Partnerem działu jest:

Najwięksi producenci pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży zdezagregowanych jednostek transponderów to: Ciena, Infinera i Cisco.

Natychmiastowa potrzeba przejścia na szybszą i wydajniejszą technologię transponderów była jednym z głównych czynników napędzających stosowanie zdezagregowanych jednostek transponderów, zaznaczają analitycy Dell’Oro. W rezultacie rozwiązania zapewniające prędkości 400+ Gb/s cieszyły się największym powodzeniem.

Perspektywa dla zdezagregowanych jednostek transponderów została podniesiona ze względu na wyższy wskaźnik adaptacji poza hiperskalerami oferującymi infrastrukturę jako usługę (IaaS - Infrastrutcture-as-a-Service). Obecnie Dell’Oro prognozuje, że przychody ze sprzedaży tego typu sprzętu przekroczą w tym roku poziom 2 mld dolarów.