Zjazd MIŚOT: do końca listopada CPPC podpisze umowy na projekty z 1. konkursu KPO

 

Do końca listopada beneficjenci pierwszego konkursu KPO na dofinansowanie budowy sieci powinni zakończyć podpisywanie umów na realizację projektów w obszarach, w których wygrali konkursy – poinformował Łukasz Bazański z kancelarii itB Legal podczas Zjazdu MIŚOT w Zakopanem.

Jak zauważył, formalnie CPPC powinna podpisać te umowy wcześniej, bo miała na to 30 dni od ogłoszenia wyników konkursów. Termin ten jednak już minął. A czas jest tu ważny, bo teoretycznie beneficjenci KPO powinni zakończyć projekty do końca czerwca 2026 r.

CPPC miała jednak problemy z systemem informatycznym (przez ten sam system, w którym składano wnioski), a umowy mają być podpisywane elektronicznie.

Wciąż trwa ocena wniosków, które wpłynęły w 2. konkursie KPO i FERC na dofinansowanie budowy sieci.

Z informacji, które przekazuje CPPC rozstrzygnięcie w tych konkursach ma nastąpić jeszcze w tym roku, czyli do końca grudnia. Szczególnie ważne jest, by jak najszybciej to nastąpiło w przypadku KPO. Jeśli chodzi o FERC, termin zakończenia projektów jest dłuższy, bo do końca 2029 r., ale trzeba pamiętać, że budowa musi być skończona w ciągu trzech lat od jej rozpoczęcia – mówił Łukasz Bazański.

TELKO.in jest partnerem medialnym Ogólnopolskiego Zjazdu MiŚOT w Zakopanem.