Zjazd MiŚOT: sposób na uniknięcie dublowania sieci w projektach KPO I FERC

 

 

W zasadach konkursów KPO i FERC wprowadzona została pewna nowość, która powinna znacznie złagodzić problem dublowania sieci. A w konkursach POPC dosć częstym problemem było, że operator realizujący projekt ze wsparciem środków publicznych nadbudowywał sieć na już istniejącą infrastrukturę i występowało zjawisko tzw. powielania sieci.

Ewelina Gabiec, radca prawny, partner w kancelarii itB Legal w trakcie Zjazdu MiŚOT w Zakopanem zwróciła uwagę, że teraz budując sieci w ramach projektów KPO i FERC operator będzie miał prawo potraktować taki przypadek jako barierę inwestycyjną i nie budować tam sieci.

– W takich przypadkach będzie miał wybór –  pominąć ten punkt adresowy lub budować tam sieć. W tym drugim przypadku musi się jednak liczyć z tym, że nie pozyska tam klienta, bo ktoś już może świadczyć  tam usługi internetowe – wyjaśniała Ewelina Grabiec.

Przypomniała też, że za barierę inwestycyjną w projektach KPO i FERC uznana będzie przesłanka uniemożliwiająca realizację przez beneficjenta projektu z należytą starannością, a której nie mógł on przewidzieć i uniknąć wcześniej, czyniąca inwestycję niemożliwą do zrealizowania w ogóle lub w okresie realizacji projektu określonym w umowie.

I tak za barierę inwestycyjną będzie można uznać np. odmowę dostępu do nieruchomości lub brak odpowiedzi na wniosek w tej spawie czy też brak możliwości wykonania inwestycji z uwagi na specyficzny charakter danej nieruchomości (np. wpis do rejestru zabytków,) i brak zgody odpowiedniego organu na dostęp do niej.

– Należy jednak pamiętać, że w takich przypadkach operator musi wszystko udokumentować, tj. np. wykazać CPPC, że wysłał do właściciela nieruchomości odpowiedni wniosek i potem spotkał się z odmową – zwróciła uwagę Ewelina Grabiec.

Uczulała także, że możliwość wyłączenia pewnych punktów adresowych z zakresu inwestycji z powodu bariery inwestycyjnej nie dotyczy zadeklarowanych przez operatorów w konkursach dodatkowych adresów w ramach własnych inwestycji.