REKLAMA

Zlecenia od właściciela pompowały przychody Tele Haus Serwis

Tele Haus Serwis (THS), budowlana i utrzymaniowa spółka z grupy T-Mobile Polska, odnotowała w ub.r. niemal czterokrotnie większe przychody niż rok wcześniej. Ten skok to przede wszystkim efekt wzrostu z 3 mln zł do niemal 14,4 mln zł wartości usług budowlanych świadczonych głównie dla spółki-matki.

Tele Haus Serwis specjalizuje się w instalacji rurociągów podziemnych pod przeszkodami terenowymi takimi jak rzeki, szlaki komunikacyjne (drogi, torowiska, wjazdy), tereny zurbanizowane, tereny zielone, których nawierzchnia nie może być naruszona, a także w projektowaniu i budowie oraz usługach utrzymania sieci światłowodowych.

Ubiegłoroczne przychody firmy – 19,3 mln zł – były o 390 proc. wyższe niż rok wcześniej, a skok nastąpił dzięki wzrostowi prac na rzecz właściciela, czyli T-Mobile Polska – do niemal 18,2 mln zł.

W ślad za wzrostem przychodów w górę poszły koszty. Wydatki na energię i materiały wzrosły ponad pięciokrotnie do 3,98 mln zł, na usługi obce blisko czterokrotnie do 5,2 mln zł, a na wynagrodzenia niemal sześciokrotnie – do ponad 6,3 mln zł.

W efekcie zamiast 555,4 tys. zł zysku operacyjnego osiągniętego w 2020 r., w ub.r. spółka wykazała na tym poziomie 571,5 tys. zł straty. Strata netto wyniosła niemal 555 tys. zł (rok wcześnie był zysk na poziomie 417,5 tys. zł).

Jak stwierdzono w sprawozdaniu z działalności, w najbliższych latach spółka zamierza zwiększyć wartość usług z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego świadczonych klientom spoza grupy T-Mobile. Zarząd spodziewa się też poprawy sytuacji finansowej.

W 2021 r. zatrudnienie w spółce wzrosła do 70 osób z 66 rok wcześniej.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności