REKLAMA

Złotów: to nie 5G tylko PKP

Mieszkańców Złotowa w woj. wielkopolskim zaniepokoił powstający w ich miejscowości maszt telekomunikacyjny. Obawiali się, że będzie on przeznaczony do technologii 5G.

Sprawę postanowił więc wyjaśniać Urząd Miasta, który na swej stronie internetowej uspokaja, że budowa wieży w Złotowie realizowana jest w ramach projektu GSM-R realizowanego przez kolej (łącznie: 1200 wież). Realizacja prac odbywa się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Tak też jest w Złotowie, gdzie obiekt a powstaje przy torowisku w pobliżu złotowskiego dworca 

Jak wyjaśnia mieszkańcom magistrat, inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących „zawsze znacząco” lub „potencjalnie znacząco” oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie – nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Odnosząc się do obaw mieszkańców miasta w aspekcie wpływu projektowanego obiektu na zdrowie i życie mieszkańców, informujemy, że obiekty projektowane i budowane na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są realizowane z zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa, a parametry instalowanych na nich anten sektorowych o skupionej charakterystyce, których sygnał kierowany jest wzdłuż linii kolejowych, a nie jak w przypadku GSM na całą okolicę, pozwolą zachować dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. Brak jest też negatywnych oddziaływań obiektu radiokomunikacyjnego na życie i zdrowie mieszkańców przebywających w miejscach dostępnych dla ludności bezpośrednim sąsiedztwie obiektu radiokomunikacyjnego. Przed włączeniem systemu GSM-R do użytkowania, przeprowadzony zostanie szereg testów, w tym pomiary poziomu natężenia pola elektromagnetycznego, który emitują poszczególne obiekty – pisze w piśmie kierowanym do Urzędu Miejskiego w Złotowie Paweł Lewandowski, zastępca dyrektora projektu.