REKLAMA

Zmiana w procedurze przenoszenia numerów

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że dziś wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru przy zmianie dostawcy usług.

Wniosek o zmianę lub przeniesienie numeru można składać nie tylko na piśmie, ale również w formie dokumentowej, czyli np. e-mailem, bez konieczności wychodzenia z domu.

Wystarczy złożyć wniosek do wybranego dostawcy, a ten w oparciu o udzielone pełnomocnictwo dopełni za abonenta wszelkich formalności, w tym rozwiąże umowę z dotychczasowym dostawcą. O postępach procesu przenoszenia dostawca usług zawiadomi w takiej samej formie w jakiej abonent złożył wniosek albo w inny sposób wybrany przez abonenta.

Treść wniosku o przeniesienie numeru abonent otrzyma na trwałym nośniku, tak aby miał do niego swobodny dostęp np. w celach dowodowych. Dotychczasowy dostawca poinformuje abonenta, SMS-owo lub telefonicznie, o rozpoczęciu procesu przeniesienia numeru do nowego dostawcy. Resort podkreśla, że jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy nowy dostawca jest nieuczciwy i próbuje przenieść numer niezgodnie z wolą abonenta.

Jako jedną z korzyści z wprowadzonych zmian ministerstwo wskazuje, ze skrócenie terminu rozpatrzenia wniosku o przeniesienie numeru umożliwi abonentom skuteczne skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Dzięki uregulowaniu w przepisach ogólnych zasad rezygnacji z przeniesienia numeru, abonent będzie wiedział, w jaki sposób i do kiedy może przerwać proces przeniesienia numeru, jeśli się rozmyśli.