Zmiany w Radzie Nadzorczej Internet Union

Zarząd Internet Union, ISP z Wrocławia, poinformował o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki. Ma to związek ze śmiercią Apolonii Dobosz, która była przewodniczącą Rady Nadzorczej. Teraz funkcję tę będzie sprawować Agata Dobosz.

W dniu 6 września 2023 r. rada nadzorcza Internet Union S.A. dokooptowała do swojego składu nowego członka – Jana Gorzynika.

Spółka nie podaje o nim zbyt wielu informacji, poza tym, że posiada ponad 40-letnie doświadczenie na różnych stanowiskach zawodowych. Nie pełnił jednak wcześniej funkcji nadzorujących lub zarządzających w Internet Union.

Obecnie w skład rady nadzorczej spółki wchodzą następujące osoby:

  • Agata Dobosz  przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Justyna Naruć – członek Rady Nadzorczej,
  • Wiktor Pastucha  członek Rady Nadzorczej,
  • Wioletta Ziętek  członek Rady Nadzorczej,
  • Jan Gorzynik  członek Rady Nadzorczej (dokooptowany).