Zmiany wlaścicielskie w grupie HTK

– W listopadzie 2023 roku doszło do zmian właścicielskich w spółce ONSET Sp. z o.o. Paweł Kiepuszewski dokonał zakupu udziałów spółki od pozostałych wspólników tj. Tomasza Dąbrowskiego, Tomasza Zielińskiego i Łukasz Pałuckiego. Paweł Kiepuszewski przejął kontrolę nad spółką ONSET, jej majątkiem oraz nad spółkami zależnymi. ONSET posiada 39 proc. udziałów firmy Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. – beneficjenta Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i właściciela sieci POPC w powiecie hrubieszowskim – poinformowali byli właściciele spółki.

Wartości transakcji nie podano.

Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., to wehikuł powołany do udziału w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, wspieranym przez ONSET. Udziałowcami spółki są także właściciel sieci kablowej, która sama prowadzi działalność w formie spółki jawnej.

Byli udziałowcy ONSET wciąż uczestniczą razem w HTK w inicjatywie spółdzielni energetycznych na terenie powiatu hrubieszowskiego.

HTK ma ok. 6 tys. abonentów.