REKLAMA

[Aktualizacja] Zmieniła się rada nadzorcza Exatela

Aktualizacja 13.05.2024 14:56

W aktach KRS uzupełniono informację o powołaniu Alicji Klimas do rady nadzorczej Exatela.

---

W aktach rejestrowych uwidocznione zostały zmiany dokonane przez właściciela w radzie nadzorczej Exatela. Zmieniony został niemal cały jej skład. Operator jest kontrolowany przez skarb państwa, a prawa właścicielskie wykonuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Zmiany w radzie odnotowane zostały 9 kwietnia br., co oznacza, że dokonane zostały nieco wcześniej. Zapewne w marcu, ponieważ wedle zbiorczej informacji Ministra Aktywów Państwowych, na koniec lutego rada Exatela działała jeszcze w poprzednim składzie.

Na mocy ostatniej decyzji właścicielskiej ze składu rady odwołani zostali Rafał Biały, Piotr Guział, Andrzej Jarema, Piotr Jopek i Wojciech Stępień. W składzie pozostał natomiast Andrzej Leszczyński, który nadal pełni funkcję przewodniczącego.

Dokooptowani zostali: Anna Świerk-Skirzyńska, Artur Andrysiak, Michał Madejek, Roman Kusyk oraz Jan Rey. Co ciekawe, na stronie internetowej Exatela w składzie rady brakuje Romana Kusyka, a figuruje Alicja Klimas, której informacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie wymienia.

Kilka dni wcześniej ze składu rady odwołany został także Tomasz Zdzikot – najbardziej prominentny menedżer związany z poprzednią władzą (wiceminister spraw wewnętrznych oraz prezes zarządu Poczty Polskiej).

Jeżeli chodzi o zarząd Exatela, to jak na razie odszedł z niego Szymon Ruman. Sytuacja pozostałych członków zarządu wyjaśni się zapewne przy zatwierdzaniu sprawozdania za 2023 r.