REKLAMA

Znika WWPE. Będzie CPPC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało zarządzenie w sprawie nadania nowej nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Instytucja pełniąca role pośredniczącą w zarządzaniu i nadzorowaniu programami budowy sieci telekomunikacyjnych otrzyma nazwę Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jednocześnie MAiC nadał jednostce nowy statut i regulamin organizacyjny.

CPPC pozostaje jednostka organizacyjną podległą MAiC zajmującą się wdrażaniem programów europejskich. CPPC będzie instytucją realizującą Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Trzecią osią priorytetową (Powszechny dostęp do szybkiego internetu) będzie zajmować Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych składający się z trzech wydziałów. Będzie on między zajmował się organizowaniem naborów wniosków, podpisywaniem umów i aneksów oraz nadzorował realizację projektów.

WWPE powstała w 1994 r. do wdrażania programu PHARE. Od 2004 r. była jednostką podległa MSW, a od 2011 r. MAiC.

Na etapie prac przygotowawczych do POPC rozważane było przesunięcie kompetencji zarządzania programami szerokopasmowymi na jakąś inną jednostkę (mowa była m.in. o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który wchłonąłby WWPE) tak się jednak ostatecznie nie stało.

WWPE organizowało realizację budowy sieci w ramach POIG 8.4.

REKLAMA