REKLAMA

Zniknie opłata za przeniesienie numeru z sieci Orange

Aktualizacja 16.10 18:56

Dzisiaj UKE opublikował decyzję o zniesieniu opłat za przeniesienie numeru z sieci stacjonarnej Orange Polska. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Regulator przychyla się do stanowiska Orange, że w symetryczny sposób powinno zostać uregulowane NP z sieci operatorów alternatywnych do sieci Orange, ale że decyzja dotycząca oferty SOR nie może być do tego środkiem, jako dotycząca wyłącznie usług w sieci operatora historycznego.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił do konsultacji projekt decyzji o zmianie oferty ramowej SOR, na mocy której Orange Polska świadczy usługi hurtowe operatorom alternatywnym. Regulator planuje wykreślenie z tej oferty opłaty za przeniesienie numeru (NP) z sieci Orange. To egzekucja zeszłorocznej decyzji o eliminacji opłaty, która w przypadku Orange wynosi 25,39 zł.

Negocjując z regulatorem wykonanie tej decyzji, Orange przekonywał jeszcze do zachowania opłaty na – minimalnie – obniżonym poziomie 24,32 zł. Jego zdaniem, nie ma podstaw do eliminacji opłaty za przeniesienie numeru i zasadniczo winna pozostać na dotychczasowym poziomie. Orange deklarował, że jest chętny do poszukiwania rozwiązań, które „wpłyną na zatrzymanie spadku wartości rynku i przełożą się na realne korzyści dla użytkowników końcowych”.

UKE nie znalazł dowodu, by utrzymanie NP powodowało korzyści dla rynku. Zwrócił również uwagę, że przenośność numerów w sieciach stacjonarnych (i mobilnych) realizowana jest obecnie w systemie PLI CBD, co stanowi zmianę procesów rynkowych związanych z NP uzasadniającą wykreślenie z SOR opłaty za przeniesienie numeru.

Partnerem działu jest:

W I kwartale br. Orange Polska oddał ponad 33 tys. numerów stacjonarnych do sieci innych operatorów, przyjął z nich prawie 38 tys. numerów. Od dwóch kwartałów operator utrzymuje dodatni bilans przenośności numerów stacjonarnych.

Opłata za NP w sieciach stacjonarnych ma pośredni wpływ na dyskusje o opłatach za przenośność w sieciach mobilnych. Sprawa powraca co jakiś czas, kiedy kolejne rozstrzygnięcia sądowe znajdują zaskarżane decyzji regulacyjne, które uniemożliwiły wprowadzenie opłat za przenośność numerów w sieciach mobilnych.

REKLAMA