Zniżka na smartfon w zamian za prywatne dane?

Aż 80 proc. polskich użytkowników mediów społecznościowych deklaruje, że zarządza dostępem zainstalowanych na swoich smartfonach aplikacji do danych, aparatu i mikrofonu, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Sophos. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych pobrała na swój telefon specjalną aplikację tylko dlatego, żeby uzyskać zniżkę w sklepie, bez świadomości, jakie operacje to oprogramowanie może wykonywać „w tle”.

Z ankiety przeprowadzonej przez Sophos w Polsce, Czechach i na Węgrzech wśród użytkowników mediów społecznościowych w wieku od 18 do 65 lat, wynika, że tylko co piąty badany Polak nie kontroluje dostępu aplikacji do danych zgromadzonych na swoim smartfonie oraz do aparatu i mikrofonu. Odsetek osób deklarujących świadome zarządzanie aplikacjami w tym zakresie jest w Polsce bardzo wysoki (średnio 79 proc.) w każdej z grup wiekowych. Średnia dla Czech i Węgier wyniosła odpowiednio 80 proc. i 63 proc. Tylko 5 proc. ankietowanych z Polski udzieliło odpowiedzi „nie wiem, jak to zrobić” (wśród ankietowanych w wieku 55-65 lat i z podstawowym wykształceniem odsetek ten był większy i wyniósł 7 proc.). Rodzimi użytkownicy mediów społecznościowych wypadają pod tym względem lepiej od Czechów (8 proc.) i Węgrów (16 proc.).

Jeżeli chodzi o pobieranie oprogramowania na smartfon, to z badań Sophos wynika, że ponad połowa (51 proc.) polskich ankietowanych (54 proc. Czechów i 44 proc. Węgrów) zainstalowała jakąś aplikację tylko dlatego, że był to wymóg, aby otrzymać zniżkę w sklepie. W przypadku respondentów z Polski na taki krok najczęściej decydowały się osoby z wyższym wykształceniem (56 proc.), w wieku 24-35 lat (59 proc.) i z największych miast (56 proc.).

Sophos przypomina, że aplikacje opracowane przez sklepy, nawet jeśli nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla urządzeń, zbierają dane o ich użytkownikach. Chcąc uzyskać zniżkę, często trzeba założyć konto, podając przy tym swój adres e-mail. Czasami wymaganych jest więcej informacji, także takich jak data urodzenia czy miejsce zamieszkania. Ponadto, aplikacje ze zniżkami mogą śledzić zachowania klienta oraz jego historię zakupów. Cyberprzestępcy zaś coraz częściej umieszczają w sieci reklamy fałszywego oprogramowania podszywającego się pod znane aplikacje.

(źr. Sophos)